Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
ECO
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Kerajaan digesa selesai masalah mendapan pasir sungai Tampasuk |  Lebih 60 rumah rosak di Tanjung Batu Laut akibat ribut, hujan |  60 hamin noumbak tu tongus topuod id Tawau |  Overseas stint for Sabahan Masturah |  Shuttler Goh wins men’s singles |  Ben among stellar cast |  Senior police officer fined RM20,000 for having illegal immigrant in house |  More charter, extra flights to Sabah |  Fighting cocks possible H5N1 source according to Junz |  Green turtle likely killed by boat propeller |  Death of elephants haunts Minister |  Over 60 houses damaged in storm |  GBS will be new opposition bloc |  Ministry starts working on solving Sabah unemployment issues |  Pemegang kad pengenalan merah lebih 60 tahun diberi taraf warganegara: PM | 
 Kadazan Dusun

Pombiian sangavian boogizan do ahal pisasavaan id siibo umul onuan pongihaan

10th August, 2018

KOTA KINABALU: Maganu pongihaan o kopolintaan do pombiian savi avi boogizan kikounalan id piboosan montok popoinsavat gontob umul pisasavaan id siibo umul id pomogunan Malaysia diti mantad 16 kumaa 18 toun poguhui nuununu koputusan do todoon, ka di Montili id Koupisan Huguan Montili, Datuk Liew Vui Kiong.

Minoboos isido do pombii’an do sangavian boogizan kogompit diho kiguno montok mombii implikasi koimbuhai dati sokio nung undang-undang nokomoi poonjulon do tiinu.

Minoboos i Liew do iti kaampai no maganu pongihaan pombiian do boogizan kikounalan id Sabah om Sarawak, tu duuduvo pogun diti papavasa pisasavaan id siibo umul 16 toun miampai kavasaan do tina om tama tumanud pisasavaan doun adat i nubasanan do mogiigizon nosizun tinau om ugama id pogun diti.

“Ponimbangan mantad pangan koundangan Islam nga onuan nogi pongihaan id piboosan diti,” ka disido kuminaa doid monunuat abal di kahapas suminasi abaabazan kapataakan tudon Kompleks Kuut Kota Kinabalu, di kavavagu do doiti di koniab.

Potindapou nogi ontok diho i Huguan Hakim Pomogunan Malaysia Tan Sri Richard Malanjum; Hakim Tagazo Sabah om Sarawak Datuk David Wong Dak Wah; Huguan Potunud Koupisan Kalaja Tagazo Datuk Seri Ir. Dr Roslan Md Taha; om i Huguan Potunud Boogizan Ahal Undang-Undang Datuk Jalil Marzuki.

Minoboos i Liew, do piboosan montok papadahin gontob umul pisasavaan id siibo umul nokomoi todoon kituduvan manamong om nogi gumompi kounalan dazanak suvai ko mongiho kozo do aiso boogizan ekplotasi do tinimungan nokomoi montok tuduvan pointantu.

Minoboos isido do iso piomungan koputusan do todoon ahapas piboosan do opongo poguhui o undang-undang dino do poonjulon.

Kokomoi nuzudan puu Tinankuasa Poimbida montok monoihi mahik Piumpongozan Malaysia 1963, minoboos i Liew do nuzudan ngaan nakataak kumaa do kabinet montok pahantazon om pobooson disido o ngaan puu tinankuasa nokomoi id suang timpu 100 tadau pomolintaan polinta kavavagu. –Bernama

   
Email Print
   
 
 
E-browse