UMNO mositi pogioton sabaagi iso lahan suvai montok layat

 

KOTA KINABALU: Kumoduvo Ponikoon Tinan Pitubungan UMNO Sabah Datuk Seri Dr Salleh Said Keruak mokianu puu UMNO pogun mooi tuutulus papantod parti dino mooi ino adadi iso pongkimamaan montok layat.

“Onu nopo haang di onuon mositi mazaa pilotian piahatan dotokou. Haang ngaavi magab-agab kopolugi dotokou,” ka disido.

Minoboos i Salleh pongintangan baino pataakon kumaa pongkimamaan papatantu kapapanai pomihian parti i naazu ontok di ko 30 Vuhan Koonom diti avasi kapapanaai.

“Misuvai ningkokoton pulitik okon ko iso kahasaan om au apatut dino do au mingaam. Gunoon tokou koubasanan pulitik montok pogun om layat Malaysia koginavaan,” ka di Salleh id suang sinuatan kavavagu blog disido di koniab. Naamot dino, minoboos i Salleh UMNO Sabah mamantang kotontuan apat parti id Sarawak i huminabus mantad gabungan Barisan Nasional (BN).

Ka disido id Sabah kakal ogumu puu om susumokodung parti di kakal ohuduk miampai ikoton UMNO om au momoduan parti dino montok no au nakahantoi monuidong polinta.

Songkoniab, Vozoon Montili Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pinopoboos Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), Parti Rakyat Sarawak (PRS), Parti Demokratik Progresif (PDP) om Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) huminabus mantad BN om minonuidong piomungan kavavagu, Gabungan Parti Sarawak (GPS)/ Bernama

 
By :
 
New Sabah Times