Sabah momoguno sakadai kouangan montok infrastruktur balajalan

 

KOTA KINABALU: Sabah momoguno sakadai kouangan montok monodo projik kotundaan infrastruktur balajalan saasabap no do sakadai di tinaak kakal au kouha, ka di Montili Balajalan om Inovasi pogun Datk Dr Yusof Yacob.

Minoboos isido sakadai di kivaa ontok diti nopo nga montok monoodo projik taabo-abpo kouangan vinasi infrastruktur balajalan kiginumu RM36 lizong i pataakon mazaa tozibut poimbida.

Kogompit dino, minoboos i Yusof, boogizan disido minoboos ahal dino miampai montili balajalan id nazatan Hongkod montok kaanu nodii Sabah monoimo sakadai kouangan i tuutulus dino monoodo hobi ginumu projik kotundaan infrastruktur balajalan id uvang momoguno.

Minoboos isido sakadai di kivaa ontok diti nopo nga montok monoodo projik balajalan id Sabah momoguno sakadai di tinaak polinta Hongkod.

“Nokopongintutun tokou kobohingkangan nokogompit om haang tumimpuun naanu. Baino (kalaja ngaavi kotundaan) id suang fasa kapanadaan om ino toodoon id lahan mogisusuut,” ka disido kuminaa magaganu abal kahapas tuminindapou lamai koponoimaan Hari raya miampai tinimungan balajalan Sabah id doiti di koniab.

Nokotindapou nogi Potunud Balajalan Sabah Datuk Maimunah Suhaibul.

Minoboos i Yusof polinta pogun monoodo projik taabo-abpo hobi kopoguhu id uvang di momoguno pongumbosian kouhanan kopoguhu om infrastruktur balajalan tosisikap poguhui popotihombus hobi ginumu projik kotundaan suvai ontok toun tiiso.

Humansan nogi isido kobohingkangan infrastruktur noindamaan kaampai no akses talun-alun om lotilik miampai kouhanan internet id sikul ngaavi aanu monguhan id suang timpu sontoun toi ko duvo toun.

Kogompit sikul nakahaid, kiginumu RM500 lizong pinasakadai montok kalaja ngaavi kouangan vinasi sikul dino id Sabah ontok toun diti om humansan ginumu di miaga potihombuson ontok toun tiiso, ka disido.

Id suang kobuuon suvai, minoboos i Yusof, ikoton montok mongintong vinakas mongingia Sabah mantad dioho tanak nosusu id pogun diti somok no kadampot ikoton miampai kiginumu 87.13 piatus mongingia ngaavi sikul nopo nga tanak kinoizonon.

Ontok po nogi dino, pinopotunui nogi i Yusof sakadai mantad Yayasan Kotundaan Iktisad Islam Malaysia mazaa Koupisan Vozoon Montili miampai pisokodungan Koupisan Balajalan pogun kumaa onom sikul agama layat id Sabah. Bernama

 
By :
 
New Sabah Times